โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กฎหมาย อวกาศกระบวนการสำรวจทรัพยากรห้วงอวกาศ

กฎหมาย

กฎหมาย อวกาศเป็นสาขาใหม่ของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งหมายถึง การปรับหลักการ กฎและระบบที่ควบคุมการสำรวจ รวมถึงการใช้กิจกรรมอวกาศในประเทศต่างๆ เป็นผลผลิตของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและมนุษย์ กิจกรรมอวกาศ ห้วงอวกาศคือ พื้นที่ทั้งหมดนอกห้วงอากาศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประเทศใดสามารถอ้างสิทธิ์ได้ กฎหมายอวกาศเรียกว่า กฎอวกาศ

เมื่อมนุษย์ขยายขอบเขตของกิจกรรม พวกเขาต้องการวินัยในตนเองแบบใหม่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติที่เกิดจากเสรีภาพใหม่ เราใช้เวลาหลายร้อยปีในการค่อยๆ มีการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศให้สมบูรณ์ เพราะยังคงต้องยอมรับว่า การจัดการพื้นที่ชั้นในของโลกเรายังไม่สมบูรณ์ ในกฎของทะเล การจัดการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมีความกล้าหาญ อย่างไรก็ตาม เพราะต้องได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งของจุดแข็งที่ครอบคลุมของประเทศ สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการผลิตมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ ประการแรกคือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว อาจดูแลประเทศที่เข้มแข็งโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของประเทศ

ส่วนเบื้องหลังอาจมีการปิดบังความตั้งใจดั้งเดิมของผู้จัดทำ ประการที่สอง ในยุคที่สถานการณ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันที่ผ่านไป ดังนั้นเราควรใช้สนธิสัญญาและธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ๆ

นอกจากนี้เราต้องยอมรับว่า ประเทศที่มีอำนาจได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างยุติธรรม เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของปานามา และยูโกสลาเวียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราก็จะได้หลักฐานที่ดีขึ้น เพราะไม่มีกลไกการลงโทษที่รุนแรง

เมื่อเราใช้การวิเคราะห์ข้างต้น เพื่อยืนยันปัญหาบางอย่างที่ควรหรืออาจเกิดขึ้นในอวกาศ นอกจากจะพบว่า ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศที่เราไม่สามารถแก้ไขอย่างสมบูรณ์ ในพื้นที่ภายในนั้นชัดเจนกว่าในอวกาศ หากคุณอธิบายตั้งแต่ต้น ก็ควรเกี่ยวข้องกับคำจำกัดความ

อวกาศควรถูกกำหนดให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับมนุษยชาติ ไม่เพียงแต่สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้เช่น เหมืองน้ำมันและถ่านหิน สำหรับการสำรวจทางวิทยาศาสตร์มีค่ามากกว่า อีกไม่นานในอนาคตหากมนุษย์ยังคงมีอยู่เราจะได้รับพลังงานแร่จำนวนมาก ซึ่งเราต้องการอย่างเร่งด่วนจากพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้

สามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ เราต้องอยู่ในกระบวนการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพเหล่านี้ เพราะได้รับการส่งเสริมระดับอารยธรรม เพราะไม่ใช่เนื้อหาของนิยายวิทยาศาสตร์ หลายคนแค่หวังว่า อารยธรรมระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน แทนที่จะกลายเป็นสิทธิพิเศษของบางประเทศและบางองค์กร

อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อค้นหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบในการโต้เถียงอย่างท่วมท้น ผู้คนมุ่งมั่นที่จะแสวงหา กฎหมาย ที่สมดุลและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม มีความเกี่ยวข้องกับสมดุลสัมบูรณ์ เพราะยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ รวมถึงความสมดุลทั้ง 2 ด้านถูกกำหนดให้เอนเอียงไปทางจุดแข็งเป็นเวลานาน

สิ่งที่ต้องทำคือ การแสวงหาการประนีประนอมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงทำได้เพียงแต่ปรับแต่งการเดินทางเท่านั้น การใช้และการกระจายพื้นที่รอบนอกในปัจจุบันไม่สมดุล รวมถึงสถานการณ์นี้จะคงอยู่ไปอีกนาน ประการแรก เราไม่สามารถปฏิเสธความไม่สมดุลที่ร้ายแรงของเทคโนโลยีอวกาศระหว่างประเทศได้

อุปสรรคทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ซึ่งก่อตัวขึ้นทำให้บางประเทศ เพราะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในการจัดสรรทรัพยากรอวกาศได้ เช่นเดียวกับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยพื้นฐานแล้วมักจะไม่สนใจสนธิสัญญา และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรประเทศในโลก เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธการมองการณ์ไกลในบางประเทศได้

แต่ความเป็นจริงมีประเทศจำนวนมากขึ้นเต็มใจที่จะลงทุน ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ของสนธิสัญญาอวกาศ การสำรวจและการใช้อวกาศ ควรเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศ โดยไม่คำนึงถึงระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเพียงความตั้งใจดั้งเดิมที่สวยงาม และสมบูรณ์แบบของผู้ผลิต

ความจริงก็คือ ใครก็ตามที่มีความสามารถมากที่สุดคือ เจ้าของอวกาศ หากไม่มีเงื่อนไข การขาดความเข้มแข็งไม่สามารถเป็นสาเหตุของการลิดรอนสิทธิได้ ดังนั้นประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรจะไปยืนยันสิทธิของตนในวงโคจรค้างฟ้า ในวงโคจรที่จำกัดและล้ำค่าเช่นนี้ จำนวนดาวเทียมค้างฟ้าใกล้จะถึงจุดอิ่มตัว

เพราะพวกเขากำลังคิดว่า เราสูญเสียการพัฒนา อันเนื่องมาจากการปกครองอาณานิคมหลายร้อยปี ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าในเทคโนโลยีอวกาศได้ การสะสมทุนของประเทศอาณานิคม ในเวลานั้น ทำให้พวกเขาสามารถสำรวจอวกาศได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราอาจมีความแข็งแกร่งในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า เราสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้า และเห็นดาวเทียมของพวกเขาผ่านท้องฟ้าเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีความไม่สมดุล ในด้านความเร็วของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาเทคโนโลยีทางกฎหมาย หากสมมุติว่า มนุษย์ลงจอดบนดาวอังคารในอีก 2 ปีต่อมา ซึ่งจะต้องบรรลุข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับดาวอังคาร ในอีกหลายปีต่อมาจากนั้นมีความล่าช้า ซึ่งอาจให้เงื่อนไขสำหรับการยึดครองประเทศที่สำรวจ

รวมถึงความลับของการสำรวจอวกาศ ทำให้เราไม่สามารถรู้ว่า เราจะใช้อะไรต่อไปและเราจะไปที่ใดต่อไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยให้เราสามารถลงทุนในแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว ในขณะที่เทคโนโลยีทางกฎหมาย มักต้องการให้เราพิจารณามากขึ้นหลังจากเกิดปัญหาขึ้น เช่นเดียวกับข้อตกลง ว่าด้วยกิจกรรมของประเทศบนดวงจันทร์และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ

มีสนธิสัญญาเกิดขึ้น ทำให้มีประเทศที่เข้าร่วมเพียงไม่กี่ประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลถึงประเทศของคุณเอง ทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นในอนาคต ดังนั้นควรจะกล่าวว่า ทฤษฎีทางกฎหมายควรจะก้าวหน้า สิ่งที่จำเป็นอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือ การเปิดกว้างของประเทศสำรวจอวกาศ แต่สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะละเมิดความลับทางการทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ของชาติ เนื่องจากประเทศสำรวจอวกาศใดๆ สามารถยอมรับการประชาสัมพันธ์ที่จำกัดทางปัญญาเท่านั้น

อ่านต่อเพิ่มเติม คลิ๊ก !!!       กลาก เกิดจากการติดเชื้อของไวรัสและแบคทีเรียชนิดใดบ้าง