โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมป้องกันโควิด19

กิจกรรมป้องกันโควิด19 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ขอขอบคุณ พี่ๆนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสนุกๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนกองเมืองในครั้งนี้ด้วยค่ะ/ครับ

กิจกรรมป้องกันโควิด19 กิจกรรมป้องกันโควิด19 กิจกรรมป้องกันโควิด19