โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เข้าวัดฟังธรรมและยึดหลักคำสอนของศาสนาในการดำเนินชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกองเมือง ร่วมทำกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม ณ สำนักสงฆ์ศรีสมนึกบำรุงธรรม ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน
การที่ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและรับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ พร้อมทั้งร่วมกันถวายดอกไม้บูชาเทียนเพื่อให้นักเรียนทำความรู้จักการเข้าวัดฟังธรรมและเอาคำสอนของพุทธศาสนา ไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและรู้จักการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางธรรมอีกด้วย
กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา