โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรมเสริมความรู้

กิจกรรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นายวุฒิพงษ์ เมืองแก้ว ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 ซึงเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านควนกองเมือง

ได้มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด พร้อมกับมอบเงินจำนวน 1,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนกองเมือง ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมเสริมความรู้

กิจกรรมเสริมความรู้