โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ฆ่าเชื้อโรค ที่โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

ฆ่าเชื้อโรค วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านควนกองเมืองร่วมกันทำความสะอาดอาคาร ห้องเรียน และจุดต่างๆในบริเวณโรงเรียน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 19 มกราคมนี้ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยครั้งนี้ทางโรงเรียนใคร่ขอขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ คณะอสม. หมู่ 3 และจิตอาสา ที่ให้ความสนับสนุนช่วยมาในครั้งนี้ด้วย

ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อโรค