โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2548
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2515
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2525
building5
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
building6
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2526
building7
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
building8
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2522