โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เรียนออนไลน์ คุณครูออกไปแจกเอกสารประกอบการเรียน

เรียนออนไลน์ คุณครูได้ตามไปแจกเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ DLTV ให้กับนักเรียนตามที่อยู่อาศัย ในช่วงไวรัสโคโรน่าระบาด (Covid-19)

เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์