โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ผู้บริโภค อธิบายเกี่ยวกับประเภทต่างๆและความหลากหลายของผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค ในโลกการตลาดและธุรกิจที่ซับซ้อน การทำความเข้า … Read more

แผนธุรกิจ อธิบายกับแผนธุรกิจของร้านอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลาย

แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ การเปิดร้านอาหารถือเป็นความฝันของผู้ประกอบการ … Read more

ซุนวู อธิบายกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของซุนวูปรมาจารย์แห่งสงคราม

ซุนวู

ซุนวู ซุนวู ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายเหมือนกันกับกลยุทธ … Read more

การชมเชย อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุใดสมองของเราจึงต้องการแต่การชมเชย

การชมเชย

การชมเชย การชมเชยเป็นลักษณะพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ทางสังค … Read more

ลูกค้า อธิบายเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความยั่งยืนให้แก่ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า การสร้างการเดินทางของลูกค้าที่ราบรื่นและมีส่วนร่ … Read more

ภาวะทุพโภชนาการ อธิบายกับถ้าทานอาหารน้อยลงผลที่ตามมาคืออะไร

ภาวะทุพโภชนาการ

ภาวะทุพโภชนาการ ในโลกที่กระแสการบริโภคอาหารมักเน้นไปที่ … Read more

เชื้อราในช่องปาก อธิบายกับสาเหตุและการรักษาของโรคเชื้อราในช่องปาก

เชื้อราในช่องปาก

เชื้อราในช่องปาก สุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญของความเป็นอ … Read more

โรคปริทันต์ อธิบายเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงและอาการของโรคปริทันต์

โรคปริทันต์

โรคปริทันต์ สุขภาพช่องปากถือเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นอ … Read more

การลดน้ำหนัก อธิบายกับการออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดควรทำอย่างไร

การลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนัก การเริ่มต้นการเดินทางเพื่อฟิตเนสโดยมีเป้าห … Read more

โรคหัวใจ อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องไปทำการปรึกษาแพทย์ของโรคหัวใจ

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ หัวใจของคุณเป็นอวัยวะที่โดดเด่น ซึ่งมีบทบาทสำค … Read more