โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กรวยไตอักเสบ การจำแนกประเภทรวมถึงสาเหตุของโรคกรวยไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ กรวยไตอักเสบเป็นโรคติดเชื้อที่ไม่เฉพาะเจาะ … Read more