โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาหารเป็นพิษ อาการทั่วไปของอาหารเป็นพิษ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

อาหารเป็นพิษ เป็นหนึ่งในอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยที่สุดในห … Read more