โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

พันธุกรรม ความบกพร่องทางพันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน

พันธุกรรม แก้มอ้วนมักจะดูน่ารักมาก อย่างน้อยเมื่อเราพูด … Read more