โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

คุมกำเนิด อธิบายการเลือกวิธีการคุมกำเนิดในบางสถานการณ์

คุมกำเนิด การคุมกำเนิดไม่ได้เป็นเพียงการป้องกัน การตั้ง … Read more