โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ลำไส้ใหญ่ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างๆของลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่ ไส้เดือนฝอยมีชั้นทั้งหมดอยู่ในผนังลำไส้ มันเช … Read more