โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

รังสี อธิบายผลของรังสีต่อร่างกายมนุษย์และมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี

รังสี พื้นหลังรังสีธรรมชาติ ผลของรังสีต่อร่างกายมนุษย์ … Read more

ภูเขาไฟ กัมปิเฟลเกรย์ เหตุใดนักวิจัยจึงคัดค้านการขุดเจาะภูเขา?

ภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ กัมปิเฟลเกรย์ มาจากภาษากรีกคือคำว่า Campi Flegr … Read more