โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

น้ำดี อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของทางเดินน้ำดีดายสกิน

น้ำดี ทางเดินน้ำดีดายสกินเป็นการละเมิดกระบวนการน้ำดีออก … Read more