โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ม้ามโต รายละเอียดการวินิจฉัยว่าเป็นโรคม้ามโตในสุนัข อธิบายได้ ดังนี้

ม้ามโต เนื่องจากการพัฒนาอย่างแข็งขันของการปรับปรุงพันธุ … Read more