โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

หัวใจ อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะไตรคัสปิดไม่เพียงพอ

หัวใจ ในบรรดาข้อบกพร่องของวาล์วไตรคัสปิด นั้นมักได้รับก … Read more