โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อารมณ์ เคล็ดลับจากนักจิตวิทยา วิธีสงบสติอารมณ์ในยามยาก อธิบายได้ ดังนี้

อารมณ์ แม้แต่ผู้ที่ปลอดภัยก็สามารถประสบกับความหวาดกลัว … Read more