โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อากาศ แนวทางระเบียบวิธีในการประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางอากาศ

อากาศ ในอาคารบุคคลต้องสัมผัสกับปัจจัยต่างๆมากมาย เช่น ค … Read more