โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ซูชิ เป็นอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมอาหาร

ซูชิ

ซูชิ เป็นอาหารอันโอชะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นสมั … Read more