โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า มีวิธีทำความสะอาดและต้องดูแลรักษาอย่างไร?

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แผงที่สกปรกของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า จะส่งผล … Read more