โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โต๊ะ อธิบายเกี่ยวกับวิธีห้ามแมวกระโดดบนโต๊ะ รวมถึงวิธีห้ามแมวขออาหาร

โต๊ะ แมวชอบดูถูกโลก จากบรรพบุรุษในป่าที่มักจะล่าสัตว์บน … Read more