โรงเรียนบ้านควนกองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนกองเมือง ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โรคพิษสุนัขบ้า อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข

โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่สมัยโบราณสัตว์และผู้คนต้องทนทุกข์ … Read more